טוני נבוק, "שעות עגולות", רישומי לוח שנה, 2015

טוני נבוק, "שעות עגולות", רישומי לוח שנה, 2015