טוני נבוק, "מקורות (זריחה)", מראה הצבה, 2013

טוני נבוק, "מקורות (זריחה)", מראה הצבה, 2013
טוני נבוק,
"מקורות (זריחה)", מראה הצבה, 2013