החלל וכפילו - תצפיות, מיצב מולטימדיה, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2020-2021 2.jpg

פני הס יסעור, אותות מיטלטלים, 2020-2021 הקרנת וידיאו, מכשירי הגדלת צילום, קופסאות קרטון, עץ, 5 חללים, מידות משתנות, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית מתוך החלל וכפילו - תצפיות באדיבות האמנית

פני הס יסעור, אותות מיטלטלים, 2020-2021
הקרנת וידיאו, מכשירי הגדלת צילום, קופסאות קרטון, עץ, 5 חללים, מידות משתנות, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
מתוך החלל וכפילו - תצפיות
באדיבות האמנית