החלל וכפילו - תצפיות, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2020-21 2.jpg

פני הס יסעור, החלל וכפילו - תצפיות, מראה חלקי, 2020-2021 הקרנת וידיאו, מכשירי הגדלת צילום, קופסאות קרטון, עץ, 5 חללים, מידות משתנות, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית מתוך החלל וכפילו - תצפיות באדיבות האמנית

פני הס יסעור, החלל וכפילו - תצפיות, מראה חלקי, 2020-2021
הקרנת וידיאו, מכשירי הגדלת צילום, קופסאות קרטון, עץ, 5 חללים, מידות משתנות, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
מתוך החלל וכפילו - תצפיות
באדיבות האמנית