איתן בן משה, פרט מתוך "Crystal Cubes", קופסאת אור, 2012

איתן בן משה, פרט מתוך "Crystal Cubes", קופסאת אור, 2012
איתן בן משה, פרט מתוך "Crystal Cubes"
קופסאת אור, 2012