איתן בן משה וטוני נבוק, "לשחרר פרפר", קולאז'ים דיגיטלים, 2015

איתן בן משה וטוני נבוק, "לשחרר פרפר", קולאז'ים דיגיטלים, 2015
איתן בן משה וטוני נבוק, "לשחרר פרפר",
קולאז'ים דיגיטלים, 2015