איתן בן משה, "הפנינה", מחלף חייל השריון

איתן בן משה, "הפנינה", מחלף חייל השריון
איתן בן משה, "הפנינה",
מחלף חייל השריון