פרק ה': הים והפילוג

בפרק החמישי עוזבים הרשז"ם, החייל והגביר ששון את הודו ומפליגים בים הסירחון בדרכם לעיר הנצורה עכוֹז

 

מומלץ לצפות במאוזן

 

פרולוג: ויסתרח ים הסירחון
ויפליגו רוחות מי השפיר
את אניית לאבְיוּבּי
אל עבר נמל עכוֹז.

פרק ה – הים והפילוג

ששון: "אח!
מה רב כאב הפילוח
של ממלכת מושבות!
נפליג בין מיצרי
צחנה וסירחון
עד אותה ביאה מקודשה
אל אדמה כשרת נחיר."

רשז"ם: "התשב שם מלכתנו?"

ששון: "מושבהּ גדול!"

רשז"ם: "התצא שם לקראתנו?"

ששון: "יִצואהּ איתן!"


רשז"ם: "התדע את הגיענו?"

חסיד: "גבירי,
חושקים אנו ברחיצה,
אך המים כה מסריחים הם!"

נערי לאביובי: "לחלחת וקרום, שכשכת ודבלול!"

ששון: "גע כאן על גחוני, רבי,
וראה מה רב משובי
אל רוחות קדים אלו!"

החייל: "חזק הגביר בתרועה!"

נביא: "קריאה עזה
הגשימה את חורי אפי.
הגיעה השעה?"

ששון: "יהי חסד עמך,
נערי לאביובי צריכים רחצה!"

נביא: "אה!
שם העיר הגדולה נשרפת
ואין בעד מה.
שתו עמי לזכרה
והעבירו ראשון ראשון!"

מזמור חסידים:
"מים מים מתנדפים
באדים ובגלים!
מים מים מחדשים
גיל אדם ועננים!
אין שיטוף ואין מרחץ,
אך נידוּף ולב נמרץ!"

וישוט הרשז"ם באדי חסידים,
ועול צריכת צחנה נגולה מאיבריהם
בקרובם אל חומה וארמון.

 

 

 לכל הטורים