pasted image 0 (6).jpg

"אחרי שצילמתי אותם נהנים מהשקיעה בחלון, שאלתי אותם אם הם מכירים אחד את השני והם אמרו שלא ואז הם כתבו את כתובת האימייל שלהם על נייר, קיפלו למטוס והטיסו אותו אלי כדי שאשלח להם את התמונה." (12 באפריל 2020) צילום: מרב מרודי, אפריל 2020
"אחרי שצילמתי אותם נהנים מהשקיעה בחלון, שאלתי אותם אם הם מכירים אחד את השני והם אמרו שלא ואז הם כתבו את כתובת האימייל שלהם על נייר, קיפלו למטוס והטיסו אותו אלי כדי שאשלח להם את התמונה." (12 באפריל 2020) צילום: מרב מרודי, אפריל 2020.