pasted image 0 (2).jpg

 "ברור לי שאם זה היה סרט מדע בדיוני, היינו עוקבים אחרי קבוצה של צעירים שנפגשים למרות האיסור כדי לגעת, לחבק לשכב, כי מסוכן ואסור והמגע האסור הופך למלא תשוקה ומרגש פי מאה", כתבה מרודי (13 באפריל 2020). "אוף, התעצבנתי על הזוג במגרש המשחקים. מה יהיה איתי? ...


"ברור לי שאם זה היה סרט מדע בדיוני, היינו עוקבים אחרי קבוצה של צעירים שנפגשים למרות האיסור כדי לגעת, לחבק לשכב, כי מסוכן ואסור והמגע האסור הופך למלא תשוקה ומרגש פי מאה", כתבה מרודי (13 באפריל 2020). "אוף, התעצבנתי על הזוג במגרש המשחקים. מה יהיה איתי? ..." הגבתי. צילום: מרב מרודי, אפריל 2020