סיגלית לנדאו.jpg

סיגלית לנדאו
מדוזה ערופה

מבפנים ומבחוץ. בית גוטסמן סדנת הדפס בכברי
25.6.16-5.11.16 אוצרת עופרה רעיף