סדרה מלאה - סנגווין.jpg

תמר גטר, מתוך סדרות סוסים מתגלגלים, הליוטרופיון, 2017
תמר גטר, מתוך סדרות סוסים מתגלגלים, הליוטרופיון, 2017
עפרון פחם על נייר