תומר ספיר, "אם החיטה", 2015. צילום: אלעד שריג

תומר ספיר, "אם החיטה", 2015. צילום: אלעד שריג
תומר ספיר, "אם החיטה"
2015. צילום: אלעד שריג