שרון גלזברג, החקלאות מחזה בחמש מערכות, הקרנת 8 ערוצי וידיאו בתוך ארכיטקטורת חממות, 2014-2015 (פרט מן המערכה הראשונה)

שרון גלזברג, החקלאות מחזה בחמש מערכות, הקרנת 8 ערוצי וידיאו בתוך ארכיטקטורת חממות, 2014-2015 (פרט מן המערכה הראשונה)
שרון גלזברג, החקלאות מחזה בחמש מערכות (פרט מן המערכה הראשונה)
הקרנת 8 ערוצי וידיאו בתוך ארכיטקטורת חממות, 2014-2015