עודד הירש, טרקטור, סטילס מתוך וידאו, 2014

עודד הירש, טרקטור, סטילס מתוך וידאו, 2014
עודד הירש, טרקטור
סטילס מתוך וידאו, 2014