מוזיאון ישראל.jpg

תגובה לפריט בתערוכת הקבע המחלקה לאמנויות אפריקה, אוקיאניה ויבשת אמריקה מוזיאון ישראל, ירושלים
תגובה לפריט בתערוכת הקבע המחלקה לאמנויות אפריקה, אוקיאניה ויבשת אמריקה
מוזיאון ישראל, ירושלים