אפריקה לאונס רפאל אגבודז'לו1.jpg

תגובה ללאונס רפאל אגבודג'לו, ללא כותרת (מן הסדרה ''אנשי השרירים''), 2012 מתוך התערוכה: "בנוגע לאפריקה: אמנות עכשווית ואפרו-פוטוריזם"  מוזיאון תל אביב  אוצרת: רותי דירקטור 9.12.16 – 27.5.17
תגובה ללאונס רפאל אגבודג'לו, ללא כותרת (מן הסדרה ''אנשי השרירים''), 2012
מתוך התערוכה: "בנוגע לאפריקה: אמנות עכשווית ואפרו-פוטוריזם", מוזיאון תל אביב

אוצרת: רותי דירקטור 9.12.16 – 27.5.17