חיקוי בלי מסגרת.jpg

זיוף? מוזיאון תל אביב אוצר: ד"ר דורון לוריא נעילה: 25 בפברואר 2017
זיוף?

מוזיאון תל אביב
30.7.16-25.2.17. אוצר: ד"ר דורון לוריא.