האניה אסטיר, צבע על צלחת קרמיקה , 2015.jpg

האניה אסטיר, צבע על צלחת קרמיקה , 2015
האניה אסטיר, צבע על צלחת קרמיקה , 2015