BB9_Simon_Fujiwara_01.jpg

Simon Fujiwara, The Happy Museum, mixed media, 2016, installation view.
Simon Fujiwara, The Happy Museum, mixed media, 2016, installation view.

Courtesy Simon Fujiwara, Photo: Timo Ohler