סמר, בנות ובני דודים, נרגילה , מרפסת בית סבתא, נצרת, 2018.jpg