לארי אברמסון, תג מחיר 3 (מה יפים הלילות) , 2016, שמן ואקריליק על בד.jpg

לארי אברמסון, תג מחיר 3 (מה יפים הלילות) , 2016, שמן ואקריליק על בד
לארי אברמסון, תג מחיר 3 (מה יפים הלילות), 2016.
שמן ואקריליק על בד. ציור למשל, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2016.

צילום: אלעד שריג