כיצד להסביר ציד ארנבות לאמן גרמני מת 24.2.1986.jpg

Joseph Sassoon Semah, How to Explain Hare Hunting to a Dead German Artist, February 24, 1986 Photography: Olaf Bergmann Courtesy of Joseph Sassoon Semah