הלילה של ולדימיר, עמוד שער.jpg

Roee Rosen. Vladimir's Night
Courtesy of the artist and Tel Aviv Museum