גברים בתרבות ישראל, מזוקנים, 2004.jpg

Roee Rosen. Men in Israeli Culture (Bearded)
2004