אורן אליאב, Transfiguration , 2014, שמן על בד.jpg

אורן אליאב, Transfiguration , 2014, שמן על בד
אורן אליאב,Transfiguration, 2014.
שמן על בד. ציור למשל, מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2016.