IMG_0189.JPG

תגובה לרונה שחר מתוך התערוכה "אדם בחוץ" הגלריה לאמנות ישראלית מרכז ההנצחה, קריית טבעון אוצרת: מיכל שכנאי יעקבי 22 בפברואר – 18 באפריל, 2019
תגובה לרונה שחר

מתוך התערוכה "אדם בחוץ"

הגלריה לאמנות ישראלית

מרכז ההנצחה, קריית טבעון

אוצרת: מיכל שכנאי יעקבי

22 בפברואר – 18 באפריל, 2019