d14_Miriam_Cahn_Installationview_Benaki_©_Stathis_MamalakisLOWRES.jpg

Miriam Cahn, installation view, Benaki Museum—Pireos Street Annexe, Athens, documenta 14, photo: Stathis Mamalakis
Miriam Cahn, installation view
Benaki Museum—Pireos Street Annexe, Athens, documenta 14

Photo: Stathis Mamalakis