דב הלר, הצבה במוזיאון הנגב, 2017.jpg

דב הלר, פרט מהצבה, מוזיאון הנגב, 2017
דב הלר, פרט מהצבה, 2017
מוזיאון הנגב