גסטון.jpg

גסטון צבי איצקוביץ. קיר (עיר עתיקה ירושליםׂ)
2015